Contact us

Shree Lakshmi Narasimha Kshetram,
Srinivasa Kshetram Road,
Belagola- 571606
Srirangapattana Tq,
Mandya Dt, Karnataka
Tel: 093431 29495/96/97/99
E-mail:vishvakshema@yahoo.com

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube